Consulting

Agencija za marketing i promociju DLS d.o.o u svom programu poslovanja Vam nudi usluge Consulting-a koji se odnosi na: Istraživanje tržišta, posredovanja između poslovnih lica i simultanog prevođenja. Consuting sam po sebi zahtjeva tim stručnjaka, visoko i svetrano obrazovanih, koji imaju dovoljno iskustva iz različitih sfera poslovanja, kao i naučnih oblasti. Također uvid u kretanje kako ekonomskih tako i društvenih tokova, od lokalnog, regionalnog, pa do svjetskog nivoa. Kompanija DLS d.o.o Vam nudi tim stručnjaka sa bogatim iskustvom i visokim obrazovanjem, te referencama stjecanim diljem svijeta, koji su se opredjelili da uslugama consulting-a grade mostove uspješno realizovanih projekata s ciljem unaprijeđenja društevno ekonomskih prilika naše države, ali i država u regionu. 

Istraživanje tržišta, vaših potencijalnih poslovnih partnera, firmi, proizvoda ili reporomaterijala su usluge koje vam kompanija DLS d.o.o nudi u svom programu poslovanja. Potencijalne kupce…

Posredovanje između poslovnih lica prilikom sklapanja poslovne suradnje  ili sklapanja poslovnih ugovora su također usluge koje Vam možemo ponuditi. Svoje usluge posredovanja zasnivamo na višegodišnjem…

Simultano prevođenje se ukazuje kao potreba prilikom svakog vida poslovnog ugovaranja dvije strane sa različitog govornog područja. Osobe sa akademskim zvanjima i sa svim ostalim referenca…