Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta? Pronalazak poslovnih partnera?

CONSULTING

Istraživanje tržišta?

Istraživanje tržišta, vaših potencijalnih poslovnih partnera, firmi, proizvoda ili reporomaterijala su usluge koje vam kompanija DLS d.o.o nudi u svom programu poslovanja. Potencijalne kupce ne možemo birati, ali itekako smo svjesni od kolike je važnosti biti oprezan prilikom odabira poslovnih partnera. Dobri odnosi između država Balkana i Turske odrazili su se u svim sferama, pogotovo kada su u pitanju pogodnosti za vanjsko-trgovinsko poslovanje.

Pored pogodnosti i olakšica prilikom trgovinske razmjene, zbog ekonomskih prilika cijene proizvođača, kako gotovih proizvoda, tako i repromaterijala iz Turske postaju sve konkuretnije na tržištu. Turska svojim položajem važi za našu poveznicu sa Istokom, tako da vaši potencijalni poslovni partneri nisu ograničeni u okvir Turske, već  za sve zemlje Istoka (Saudijske Arabije, Katra, UAE). Također sve je više delegacija iz spomenutih zemalja koje traže svoje poslovne partnere na našim prostorima tragajući za prilikama vrijednih investiranja. Razlog toga je što našu zemlju posmatraju kao poveznicu sa zapadom i priliku da svoje proizvode plasiraju na zapadno tržište.

Često pored postojane ideje i sredstava za određeni biznis, traganje za pravim poslovnim partnerima, proizvodima  ili repromaterijalima, kao i mašinama iz različitih branši poslovanja samo po sebi je zahtjevno i oduzima puno vremena i sredstava. Iako engleski jezik važi za svjetski jezik, pa čak iako imate nekog pri ruci ko možda  poznaje jezike naroda Bliskog Istoga, često vas može odvesti na pogrešan trag i biti razlogom neefeikasnosti. Za takve prilike neosporna je činjenica da Vam je potrebna osoba koja pored jezika, poznaje mentalitet i kulturu naroda sa Istoka. Kompanija DLS d.o.o u programu usluga istraživanja tržišta, oslanjajući se na višegodišnji boravak našeg tima u državama Bliskog Istoka, kao i višegodišnje iskustvo i različitim branšama poslovanja između ostalog Vam nudi: istraživanje tržišta u svrhe pronalaska firmi iz vaše branše; proizvoda, repromaterijala ili mašina koje su predmet vašeg interesovanja. 

Uvoz iz Turske

Ukoliko Vas zanima uvoz iz Turske i u skorije vrijeme razmišljate o uvozu repromaterijala, proizvoda, trgovačke robe ili neke od mašina, pored same procedure uvoza i svih popratnih administrativnih elemenata potrebnih za realizaciju istog, sigurno se susrećete sa različitim vidovima problema. Prvi problem na koji nailazite je jezička barijera i nepoznavanje turskog jezika. Možda smatrate da je vaše poznavanje engleskog dovoljno, međutim realnost je drugačija, jer je mali broj turskih kompanija čiji predstavnici poznaju uopšte engleski jezik. Pored jezika, iako ste možda pretraživanjem na webu, pronašli potencijalnu firmu koja Vam se čini ozbiljnom i za koju smatrate da je trebate kontaktirati, u pozadini se često krije jedna druga realnost.

Sigurnost i povjerenje

Pronaći nekog ko govori turski jezik, ne predstavlja veliki problem čime biste riješili prvu barijeru, međutim  za samu realizaciju uvoza, prije svega pronalska potencijalnog poslovnog partnera, trgovačke robe ili repromaterijala, zahtjeva puno više znanja o svim ključnim elementima i procedurama koje morate ispoštovati. Pored toga ste nesigurni i nemate povjerenja da angažirate nekog, jer smatrate da bi vaša ideja ili posao, mogao biti predmetom prevare i da bi taj neko iskoristio vašu poslovnu ideju.

Kompanija DLS d.o.o nudi istraživanje tržišta i svega navedenog, oslanjajući se na iskustvo tima stručnjaka i poznavanje ključnih elemenata za uvoz iz Turske, te Vam uz ostale usluge (istraživanje tržišta, pronalazak poslovnih partnera, proizvoda, repromaterijala) nudi besplatno konsultovanje i davanje određenih informacija o procedurama za uvoz iz Turske. Uz sve nadevedeno, kompanija DLS d.o.o Vam nudi pravni akt kojim Vam se garantuje da sve ono što je vezano za vaš poslovni upit ostaje predmetom poslovanja između Vas i kompanije.

NUDIMO VAM

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

POSLOVNI PARTNER

REPROMATERIJAL

TRGOVAČKA ROBA

SLIČNI POSTOVI