Posredovanje

Posredovanje? Posredovanje između pravnih lica?

CONSULTING

Posredovanje

Posredovanje između pravnih lica prilikom sklapanja poslovne suradnje  ili sklapanja poslovnih ugovora uključuju svu komunikaciju koja se tiče svih popratnih informacija, a koja je predmetom ugovora dvije strane. Pored komunikacije, usluga posredovanja, podrazumijeva svaku vrstu pregovora u korist strane koja je angažovala usluge Agencije za posredovanje, indirektno putem usmene komunikacije, kao i direktno kada su obje strane prisutne. Prethodno prije bilo kakvog čina posredovanja, nalogodavac i agencija za posredovanje, će putem ugovora regulisati sve pravne akte u korist zaštite informacija i svega onog što će biti predmetom posredovanja  (bila to trgovina raznovrsnim proizvodima ili uslugama). 

Agencija za posredovanje, pravnim aktom (ugovorom), preuzima na sebe odgovornost zaštite podataka, kao i to da će sve poslovne aktinosti, koje bude preuzimala u svrhu posredovanja, vršiti u korist nalogodavca tj. korisnika usluga. Nalogodavac s druge strane će jasno i nedvosmisleno iznijeti svoje ciljeve i zahtjeve, čime će biti omogućeno definiranje svih poslovnih akata između nalogodavca i Agencije za posredovanje. Ugovorom će se također definisati i način naplate usluge posredovanja tj. da li će ona biti predmetom ugovora o dijelu ili predmetom provizije od ugovorenog posla.

Šta može biti predmetom posredovanja?

Predmetom posredovanja između poslovnih lica prilikom sklapanja poslovne suradnje može biti: posredovanje prilikom trgovine poljoprivrednim sirovinama, posredovanje priliom trgovine živim životinjama, posredovanje prilikom trgovine tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,  posredovanje prilikom trgovine gorivima, posredovanje prilikom trgovine rudama, posredovanje metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, posredovanje prilikom trgovine mašinama, posredovanje industrijskom opremom, posredovanje priliom trgovine brodovima i avionima, namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, trgovina tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, trgovina hranom, pićem i duhanom, trgovina specijalizovana za određene proizvode ili grupe proizvoda, trgovina raznovrsnim proizvodima.

Kompanija DLS d.o.o u svom programu poslovanja nudi usluge posredovanja prilikom sklapanja poslovne suradnje svih navedenih dijelatnosti. Također nudimo i usluge simultanog prevođenja na turskom, arapskom i engleskom jeziku…Vidi više

NUDIMO VAM

POSREDOVANJE

POSLOVNI PARTNERI

PREGOVARANJE

UGOVOR

SLIČNI POSTOVI