Simultano prevođenje

Simultano prevođenje? Prevođenje sa turskog, arapskog i engleskog jezika?

CONSULTING

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje se ukazuje kao potreba prilikom svakog vida poslovnog ugovaranja dvije strane sa različitog govornog područja. Činjenica je da vrijeme u kojem živimo podliježe različitim trendovima, pa tako i u poslovnom svijetu sve je veća akumulacija ljudi i vanjsko-trgovinske razmjene različitih dobara između država. Primjetno je da je u poslijednje vrijeme na tom planu eskalirala suradnja između države Balkana i zemalja sa Istoka. Iako engleski jezik važi za međunarodni jezik, narodi sa Istoka preferiraju svoje materne jezike. Također pored jezika je bitno poznavati kulturu i mentalitet naroda sa tih područja, kako bi se izbjegle neugodne situacije, koje bi mogle rezultirati neuspješnim poslovnim pregovorima. Osoba koja se angažuje tj. Simultani prevodilac mora biti visoko obrazovana i mora da poznaje, pored poznavanja jezika, kulturu i mentalitet naroda sa tih govornih područja, kako bi u punom kapacitetu odgovorila tom zadatku.

Prevodilac sa svojim zvanjima i sposobnostima, prilikom pružanja usluge simultanog prevođenja, mora biti oprezan da ne naruši maksimu nepristrasnosti i da na sebe preuzme odogovornost zaštite interesa obje strane i da na bilo koji način ne doprinese da bilo koja strana bude oštećena ili da pogoduje u korist druge strane. Upravo se po tome razlikuje sam angažman simultanog prevodica kao fizičkog lica i Agencije koja pruža usluge simultanog prevođenja, jer će se agencija pravnim ugovorom obavezati o nepristrasnosti jednoj od dvije strane.

Usluge simultanog prevođenja?

Kompanija DLS d.o.o u svom programu poslovanja nudi i usluge simultanog prevođenja na turskom, arapskom i engleskom jeziku. Naše visoko obrazovano i certificirano osoblje, sa višegodišnjiom iskustvom u toj branši, ali i boravkom u zemljama Bliskog Istoka će se pobrinuti da na najbolji mogući način odgovore zadatku simultanog prevođenja prilikom sklapanja ugovora. Nudimo vam ugovor kojim će se definisati da će naš; prevodilac za turski jezik; prevodilac za arapski jezik; prevodilac za engleski jezik, odgovoriti zadatku simultanog prevođenja, prilikom kojeg neće narušiti maksimu nepristrasnosti ili pogodovati jednoj ili dugoj strani.

SLIČNI POSTOVI