Snimanje dronom

Snimanje dronom

Snimanje dronom, odnosno snimanje iz zraka je postao normativ video-snimka. Neviđeni kadrovi iz zraka koje nam dron svojim širokom objektivom približi obogaćuju i približavaju nam jednu novu dimenziju cjelokupne percepcije. Prednosti koje nam je dron– ta simpatična i nobična „ptica“ donio sa sobom su višestruke, i sve više jedan promo-snimak postaje nezamisliv bez kadrova iz zraka. Činjenica je da video sadržaj u odnosu na pisani tekst u samoj recepciji među ljudima ima daleko bolju recepciju, jer ne zahtjeva toliku koncentraciju i „naprezanje“ koju zahtjevaju pisani formati.

Video sadržaj

Video-sadržajem također imamo mogućnost da u manjem formatu pošaljemo puno više poruka a pri tome da se efekat zanimljivosti ne umanji, štaviše zanimljiv video-sadržaj plijeni pažnju gledaoca i podstiče ga da to podijeli na puno više adresa njegovih prijatelja kako na društvenim mrežama, tako i na ostalim platforamama prigodnim za objavljivanje video sadržaja. U svemu tome dodatni efekat koji doprinosi dojmu zanimljivosti ali i animira gledaoca na akciju su zasigurno snimci dronomtj snimci iz zraka, koji  sa stručno osmišljenom produkcijom doprinose većoj recepciji video-sadržaja.

snimanje dronom

Usluge snimanja dronom

Svrhe u koje bi nekoga ko pruža uslugu snimanja dronom, tj. snimanja iz zraka mogli angažirati su također mnogobrojne.  Pored prilika koje želimo zabilježiti i sačuvati ih samo za nas, poput; snimanje dronom vjenčanja, snimanje dronom zaruka, snimanje dronom porodičnih okupljanja, snimanje dronom posebnih prilika,snimanje dronom rođendana, snimanje dronom proslava itd.,  Tu su također i kadrovi snimljeni dronomtj snimljeni iz zraka koji se mogu koristiti u svrhe video-promocije, video oglašavanja, poput: snimanje dronom kompleksa firme, snimanje dronom nekretnina, snimanje dronom kompanije, snimanje dronom udruženja, snimanje dronom organizacije, snimanje dronom gradilišta, snimanje dronom hotela, snimanje dronom turističkih destinacija, snimanje dronom poslovnica, snimanje dronom društvenih događaja itd. 

Leave a Reply